Komt u in Nederland wonen, dan moet u inburgeren. Dit betekent dat u de taal moet leren en moet leren hoe Nederlanders wonen en werken. Hierna doet u een examen: het inburgeringsexamen. Inburgeren kost geld. U kunt geld lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Voor meer informatie kunt u kijken op Inburgeren.nl.

Inburgeren meestal verplicht

Volgens de Wet Inburgering moeten nieuwkomers in Nederland binnen 3 jaar het inburgeringsexamen halen. Minderjarige kinderen hoeven dit examen niet te doen.

Inburgering is meestal verplicht als u uit een land buiten Europa komt. Maar er zijn uitzonderingen. Meer over de inburgeringsplicht en de uitzonderingen kunt u nalezen op de website van de Rijksoverheid.

Inburgeringsexamen

Als u moet inburgeren doet u een inburgeringsexamen. Dit examen bestaat uit de onderdelen:

 • Kennis van de Nederlandse Maatschappij
 • Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)
 • Leesvaardigheid
 • Spreekvaardigheid
 • Luistervaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Participatieverklaring

Op Inburgeren.nl vindt u meer informatie over de inhoud van het examen.

Staatsexamen Nederlands als 2e taal (NT2)

In plaats van de taalonderdelen van het inburgeringsexamen kunt u ook staatsexamen Nederlands als 2e taal (NT2) doen. U leert dan Nederlands op een hoger niveau. Dat is handig als u in Nederland wilt werken of studeren. Naast het staatsexamen moet u dan ook het examen Kennis van de Nederlandse Maatschappij en het examen Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA) doen. En u moet de participatieverklaring ondertekenen.

Meer informatie over het staatsexamen Nederlands als Tweede taal vindt u op de website van DUO.

Binnen 3 jaar

U moet het inburgeringsexamen binnen 3 jaar halen. Lukt dit niet, dan kunt u een boete krijgen. In sommige gevallen kunt meer tijd krijgen, bijvoorbeeld als u:

 • wel uw best hebt gedaan, maar het examen niet hebt gehaald
 • ziek bent geweest
 • een kind heeft gekregen
 • niet goed kunt lezen en schrijven.

Op Inburgeren.nl leest u er meer over.

Participatieverklaring

Moest u op of na 1 oktober 2017 beginnen met inburgeren? Dan moet u als onderdeel van uw inburgering uw handtekening zetten op de participatieverklaring. Door de verklaring te ondertekenen, verklaart u dat u weet welke waarden en spelregels belangrijk zijn in Nederland. En dat u actief wilt meedoen in de samenleving.

U krijgt van de gemeente een brief met uitleg over de participatieverklaring. De gemeente houdt ook bij of u de verklaring heeft getekend. U moet de verklaring tekenen binnen 1 jaar nadat u bent ingeschreven bij de gemeente. Heeft u vragen over de participatieverklaring? Of wilt u weten waarom u nog geen brief heeft gekregen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

Meer informatie vindt u ook op de website Inburgeren.nl.

Examen doen vanuit het buitenland

Komt u naar Nederland om bij uw partner te wonen? Dan moet u in uw eigen land een examen maken. Dit is het basisexamen inburgering. U kunt het maken op de Nederlandse ambassade of het consulaat, via de computer. Op de website Naarnederland.nl vindt u meer informatie en lesmateriaal waarmee u zich kunt voorbereiden op het examen.

Haalt u het examen, dan krijgt u een machtiging voorlopig verblijf (mvv). Daarmee kunt u naar Nederland reizen. In Nederland moet u dan een tweede inburgeringsexamen afleggen.

Zelf betalen

U moet uw inburgering zelf betalen. U kunt geld lenen van DUO om een inburgeringscursus en taalcursus mee te betalen. U vindt er meer informatie over op Inburgeren.nl.

Organisaties

Asielzoekersorganisatie, vluchtelingenorganisatie

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

 030-25 20 835 uaf.nlNewtonlaan 713584BPUtrecht

Immigratie- en Naturalisatiedienst

 088-04 30 430 ind.nlRijnstraat 82515XP's-Gravenhage

VluchtelingenWerk Nederland

 020-34 67 200 vluchtelingenwerk.nlSurinameplein 1221058GVAmsterdam

Immigratie- en naturalisatiedienst (IND)

Immigratie- en Naturalisatiedienst

 088-04 30 430 ind.nlRijnstraat 82515XP's-Gravenhage

Vergelijk hulpaanbod