Vrijwilligers mogen een vergoeding krijgen voor hun werk. Tot een bepaald bedrag is deze vergoeding belastingvrij. Een vrijwilligersverzekering is een verzekering die de gemeente afsluit voor vrijwilligers die in de gemeente wonen.

Vrijwilligersverzekering

De vrijwilligersverzekering betreft een zogenoemde vangnetverzekering. Vrijwilligers binnen onze gemeente zijn automatisch verzekerd en hoeven hier niets voor te doen. Het betreft dan ook een secundaire dekking. Dat wil zeggen dat alle vrijwilligers in onze gemeente automatisch zijn verzekerd, maar dat zij in eerste instantie hun eigen verzekering moeten aanspreken. In het geval dat de eigen verzekering niet dekkend – of niet volledig dekkend is – dan kan men aanspraak maken op de gemeentelijke vrijwilligersverzekering. Onder vrijwilligersactiviteiten wordt het volgende verstaan: werkzaamheden met een maatschappelijk belang die in enig georganiseerd verband worden uitgevoerd. Zolang bestuursleden onbetaald en vrijwillig hun werkzaamheden uitvoeren geldt de vrijwilligersverzekering ook voor bestuursleden (bestuursaansprakelijkheidsverzekering). Dit geldt niet voor het gehele bestuur, maar voor de individuele bestuurders.

Vrijwilligersvergoeding

Als vrijwilliger mag u een kleine vrijwilligersvergoeding ontvangen voor uw werk. Bijvoorbeeld voor de reiskosten die u maakt. Maar het mag ook een vergoeding zijn voor uw inzet. Er gelden wel maximumbedragen: komt u boven dit bedrag uit, dat moet u er belasting over betalen. Op de website van de Belastingdienst kunt u meer lezen over vrijwilligersvergoedingen.

Heeft u een bijstandsuitkering en bent u jonger dan 27 jaar, dan kan het zijn dat er voor u andere regels gelden voor de onkostenvergoeding. Heeft u een uitkering, dan is het altijd verstandig om bij de uitkeringsinstantie te informeren welke regels precies voor u gelden voor de vrijwilligersvergoeding.

Collectieve verzekering vrijwilligers

De gemeente Nuenen heeft voor alle actieve Nuenense vrijwilligers een collectieve verzekering afgesloten. Dat houdt in dat alle vrijwilligers in elk geval WA-verzekerd zijn. Kijk voor meer informatie op de website van Vrijwilligersnet Nederland.

Vergelijk hulpaanbod