Gemeentes zijn verantwoordelijk voor het inzamelen van afval en het opruimen van zwerfvuil.

Inwoners kunnen hieraan meehelpen door hun afval te scheiden én door te proberen afval te voorkomen. U leest er meer over op de website Milieucentraal.nl.

Afval scheiden

Huishoudelijk afval wordt meestal gescheiden ingezameld. Groenafval en restafval hebben een eigen container. Grofvuil moet u meestal zelf wegbrengen. Verder kunt u de volgende dingen apart inleveren:

  • klein chemisch afval
  • oud papier
  • glas
  • textiel en schoenen
  • afgedankte apparatuur

Soms worden ook ingezameld:

  • plastic
  • lege pakken (van melk, sap, yoghurt, etc.)
  • luiers en incontinentiemateriaal

Informatie over de inzameling van afval kunt u het beste zoeken op de website van de gemeente Nuenen. Inleverpunten voor apparatuur en spaarlampen kunt u vinden via de website Wecycle.nl.

Zwerfvuil

Zwerfvuil is afval dat is achtergelaten op plaatsen waar het niet hoort. Het gaat vaak om verpakkingen: plastic flesjes, snoeppapiertjes.

U kunt het bij de gemeente melden als u zwerfafval aantreft. De gemeente zorgt ervoor dat het opgeruimd wordt. Hier gaat dan misschien wel wat tijd overheen.

U kunt ook zelf bijdragen aan een schone omgeving. Bijvoorbeeld door elke dag een stukje afval op te ruimen. U kunt dit bijvoorbeeld doen langs een route die u dagelijks loopt of fietst. Of bij een parkeerplaats waar u vaak stopt met de auto. U kunt ook samen met anderen een grote opruimactie houden, als buurtactiviteit. Misschien zijn er bij het buurtcentrum wel mensen te vinden die hier ook enthousiast over zijn.

Ongedierte

Tips om van veelvoorkomende soorten ongedierte, zoals kakkerlakken, mieren en motten af te komen, vindt u op Milieucentraal.nl.

De gemeente kan helpen om ongedierte te bestrijden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op de website van de gemeente Nuenen.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod