Beschermd wonen is een woonvorm voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. Omdat deze mensen psychisch kwetsbaar zijn, is er een veilige, beschermde woonomgeving nodig. Op een beschermd wonen-locatie is toezicht en begeleiding aanwezig.

De meeste beschermde woonvormen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Beschermde woonvormen

In een beschermde woonvorm woont u in principe niet zelfstandig. U woont met een aantal mensen in een huis. Wel proberen instellingen zoveel mogelijk zelfstandigheid te geven wanneer dit kan.

U heeft wel een eigen kamer, maar het toilet, de badkamer, de keuken en de woonkamer deelt u met de andere bewoners. In sommige gevallen krijgt u uw eigen appartement.

Overdag is er iemand die u begeleidt bij de dagelijkse dingen, zoals:

  • schoonmaken, boodschappen doen en eten koken
  • het vinden van een zinvolle dagbesteding (werk of opleiding)
  • medicijnen innemen
  • het onderhouden van sociale contacten
  • de administratie doen

De hoeveelheid begeleiding wisselt. Het kan een paar uur per week zijn, het kan ook meer zijn. Op sommige locaties is 24 uur per dag iemand aanwezig.

Niet gericht op behandeling

Beschermd wonen vanuit de Wmo is niet gericht op behandeling van psychiatrische of psychosociale problemen. Woont u in een instelling voor beschermd wonen en heeft u behandeling vanuit de geestelijke gezondheidzorg nodig? Dan kan uw huisarts een verwijzing geven.

Aanmelden voor beschermd wonen vanuit de Wmo

Voor een plaats in een beschermde woonomgeving kunt u zich aanmelden. U neemt hiervoor contact op met de afdeling beschermd wonen in Eindhoven. De afdeling beschermd wonen bekijkt dan of beschermd wonen voor u een oplossing is.

U kunt de aanvraag doen met hulp van iemand uit uw naaste omgeving of samen met een cliëntondersteuner. Maar u kunt ook uw huisarts vragen om u te helpen.

Beschermd wonen is tijdelijk

Beschermd wonen is tijdelijk. Na de afgesproken periode kijkt de afdeling beschermd wonen met u en uw begeleider wat voor u daarna de beste oplossing is. Beschermd wonen kan ook een tussenstap zijn als u de overgang te groot vindt van bijvoorbeeld het psychiatrisch ziekenhuis of een verslavingskliniek naar zelfstandig wonen.

Vergoeding en eigen bijdrage

Bij beschermd wonen vanuit de Wmo vergoedt de gemeente de begeleiding en het verblijf in de instelling. U betaalt een eigen bijdrage.

Langdurig beschermd wonen vanuit de Wlz

Sinds 2021 is het ook mogelijk voor mensen met psychische problemen om een beschermde woonplek te krijgen die wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit heet GGZ Wonen.

De Wlz is er voor mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Een Wlz-indicatie blijft uw leven lang geldig. Meer informatie hierover vindt u op Informatielangdurigezorg.nl.

Wlz-zorg kunt u aanvragen via het CIZ.

Organisaties

Beschermd wonen

Acuut Woonzorg

 088-60 00 400 acuutzorg.nlKasteel-Traverse 905701NRHelmond

Eleos

 088-89 21 213 eleos.nlPrinterweg 213821APAmersfoort

Ieders Plekske

 0497-51 70 59 iedersplekske.nlSmitseind 395525ANDuizel

Vergelijk hulpaanbod