In een woonvorm kunt u wonen met begeleiding en zorg in de buurt. Bijvoorbeeld met andere mensen in één huis. Of in een grote instelling, waar veel meer mensen wonen. Hier leest u meer over wat er kan. En vindt u adressen van woonvormen.

In een kleine groep

U kunt in een huis gaan wonen met een kleine groep andere mensen. Zij hebben ook een verstandelijke beperking.

In het huis heeft u vaste begeleiders. Zij helpen met de dagelijkse dingen. Dag en nacht, als het nodig is.

U doet veel dingen samen, zoals 's avonds samen eten. Iedereen helpt ook mee in huis: met koken, boodschappen doen en kamer opruimen.

Overdag gaat u werken, naar school, of naar de dagbesteding.

In een instelling

U kunt ook in een instelling gaan wonen. Hier wonen veel mensen met een verstandelijke beperking bij elkaar: kinderen, jongeren en volwassenen. Het is vaak een groot terrein. Er zijn verschillende groepen. Meestal heeft elke groep zijn eigen gebouw.

Met uw groep woont u in een huis of appartement. U deelt bijvoorbeeld de woonkamer en de keuken.

U krijgt begeleiding. En er is dag en nacht zorg beschikbaar. Bijvoorbeeld van een arts, fysiotherapeut, ergotherapeut of speltherapeut. Bij de instelling kunt u meedoen aan activiteiten en dagbesteding.

Wooninitiatief

Het is ook mogelijk dat u in een wooninitiatief gaat wonen. Uw ouders kopen of huren dan een woning, samen met andere ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. U kunt dan samen met uw ouders ook de zorg uitzoeken en regelen.

Hoe vraag ik dat aan?

Het hangt van uw situatie af, hoe u een plek in een woonvorm kunt regelen.

U kunt iemand vragen om u te helpen. Bijvoorbeeld uw ouders, uw huisarts of uw begeleider.

  • Gaat u in een huis of instelling wonen? En heeft u daar blijvend 24 uur per dag zorg nodig? Dan kunt u Wlz-zorg aanvragen bij het CIZ.
  • Heeft u alleen begeleiding nodig? Dan krijgt u die begeleiding via de gemeente, via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Organisaties

Woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking

Oro

 0492-53 00 53 oro.nlBaroniehof 1655709HLHelmond

Pluryn

 088-77 95 000 pluryn.nlIndustrieweg 506541TWNijmegen

ASVZ

 0184-49 12 00 asvz.nlSweelincklaan 7045012BKTilburg

MEE

MEE Nederland

 0900-99 98 888 mee.nl

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod