Geweld of overlast

Wat u kunt doen als u te maken krijgt met huiselijk geweld, seksueel misbruik of ouderenmishandeling. Hoe om te gaan met een burenruzie of overlast.

Burenruzie of overlast

Ga het gesprek aan bij overlast in uw buurt. Buurtbemiddelaars en de wijkagent kunnen helpen. Melden bij gemeente of politie kan ook.

Direct hulp bij geweld

Neem voor hulp bij geweld contact op met Veilig Thuis (24 uur per dag bereikbaar). Of bel 112 bij nood.

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld stopt niet vanzelf. Slachtoffer of getuige? Neem mensen in vertrouwen en zoek hulp. De politie kan de pleger een huisverbod opleggen.

Seksueel geweld

Schaamte maakt hulp zoeken na seksueel misbruik vaak moeilijk. Erover praten is de eerste stap. En hulp zoeken is nooit te laat. U kunt terecht bij het Centrum voor Seksueel Geweld (CSG).

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling herkennen is vaak lastig. Heeft u vermoedens of bent u getuige? Praat erover met bekenden en bel meldpunt Veilig Thuis.

Kindermishandeling

Kindermishandeling bestaat uit verschillende vormen van mishandeling en verwaarlozing. Sommige kinderen zijn extra kwetsbaar. Wat zijn de oorzaken en waar zoek je hulp?

Vergelijk hulpaanbod