Als uw partner, een vriend of een nabij familielid overlijdt, moet er een hoop gebeuren. Vraag anderen om hulp en probeer voldoende rust te nemen.

De arts stelt de dood vast

Als iemand is overleden, is het eerste wat moet gebeuren dat een arts de dood officieel vaststelt. Dat kan 24 uur per dag. De arts vult een verklaring van overlijden in. De uitvaartondernemer gebruikt deze verklaring om toestemming te krijgen voor de begrafenis of crematie.

Aangifte van overlijden

U moet bij de gemeente melden dat iemand is overleden. Meestal doet de uitvaartondernemer dit, maar nabestaanden kunnen het ook doen. U krijgt hierna een akte van overlijden. Dit document heeft u nodig om allerlei zaken te regelen.

De uitvaart

De uitvaart moet uiterlijk op de 6e werkdag na de dag van overlijden plaatsvinden. Voor de uitvaart zult u waarschijnlijk veel moeten regelen.

  • Controleer of de overledene een testament, codicil of een wilsbeschikking heeft laten maken. Daar kunnen wensen voor de uitvaart in staan. In het Centraal Testamentenregister (CTR) kunt u opzoeken of uw naaste een testament heeft laten opstellen. Kijk voor meer uitleg over het CTR op de website Notaris.nl.
  • Als de overledene een uitvaartverzekering had, belt u de verzekeraar. Vraag na welke kosten voor de uitvaart gedekt zijn. Is er geen uitvaartverzekering? Dan is het verstandig te kijken hoeveel geld er beschikbaar is voor de uitvaart.
  • Eventueel kunt u contact opnemen met een uitvaartondernemer. Hij of zij zet veel zaken voor u in gang en kent alle mogelijkheden voor de uitvaart en wat daaraan vooraf gaat.

Instanties informeren

Overlijdt uw partner? Dan verandert uw leefsituatie. Dat heeft onder meer gevolgen voor uw verzekeringen, de belasting en eventuele toeslagen of uitkeringen. Aan sommige instanties moet u zelf laten weten dat uw partner is overleden. Andere instanties krijgen dit automatisch te horen van de gemeente. Maar ook als een van uw ouders overlijdt, moet u waarschijnlijk veel regelen met instanties.

Gebruik de checklist op de website van de Rijksoverheid om een persoonlijk overzicht te krijgen van wat u met instanties moet regelen als iemand in uw naaste omgeving overlijdt.

Hulp van anderen

Na het overlijden van uw naaste komt er veel op u af. U kunt bijvoorbeeld hulp vragen aan vrienden, familie of buren. Misschien kunnen zij helpen bij het voorbereiden van de uitvaart. Of er gewoon voor u zijn op momenten dat u behoefte heeft aan gezelschap.

En misschien kunt u wel hulp gebruiken bij koken, schoonmaken of thuisadministratie en geldzaken.

U kunt ook een ouderenadviseur of cliëntondersteuner om raad vragen. Of hulp zoeken via een vrijwilligersorganisatie.

Voldoende rust nemen

De periode na een overlijden kost heel veel energie. Er moet zoveel geregeld worden. Daar komt het verdriet van uzelf en van de mensen om u heen nog eens bij.

Probeer voldoende rust te nemen, zodra het even kan. Zo heeft u energie om de rouw aan te kunnen.

Organisaties

Uitvaartorganisatie

Humanistische Uitvaartbegeleiding

 0900-90 05 030 humanistischeuitvaart.nl

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod