Een levenstestament is een testament dat u maakt voor situaties tijdens uw leven. U kunt erin zetten wat er moet gebeuren als u zelf niet meer in staat bent te handelen. Bijvoorbeeld omdat u ziek bent, dementie heeft of plotseling een ongeluk krijgt.

De inhoud van een levenstestament

In een levenstestament legt u vast wie uw zaken regelt, als u dat zelf niet meer kunt. U geeft aan iemand die u vertrouwt een 'volmacht'. Met een volmacht mag diegene in uw naam belangrijke beslissingen nemen en belangrijke handelingen doen. Degene die de volmacht krijgt, heet de 'gevolmachtigde'.

U kunt ook meerdere mensen machtigen. En u geeft aan wat u wilt dat de gevolmachtigde doet en op welke manier. Bijvoorbeeld:

  • Wie uw geldzaken regelt en hoe dat moet gebeuren.
  • Wie er met artsen overlegt over medische behandelingen en wat uw wensen daarin zijn.
  • Wat er met het huis moet gebeuren, als u naar een zorginstelling gaat.
  • Wie er voor de huisdieren zorgt, als u dat niet meer kunt.

Behandelverbod en euthanasie

U kunt in uw levenstestament ook uw wensen laten vastleggen rondom medische behandelingen. Bijvoorbeeld dat u geen toestemming geeft voor bepaalde medische behandelingen. Dit heet een behandelverbod.

Ook kunt u eventueel een euthanasieverklaring opnemen in het levenstestament. Zorg er dan wel voor dat u dit eerst bespreekt met uw arts. Hij of zij voegt deze verklaringen toe aan uw medische dossier. U kunt ze daarna opnemen in uw levenstestament.

Meer hierover leest u op Thuisarts.nl.

Wanneer gaat het in?

U kunt zelf aangeven wanneer het levenstestament moet ingaan. U kunt bijvoorbeeld vastleggen dat een arts een verklaring moet afgeven. De arts onderzoekt of u nog in staat bent om uw zaken te regelen en/of uw wil te bepalen. Is dat niet het geval, dan geeft de arts een medische verklaring af en gaat de volmacht in.

Opstellen en aanpassen

U kunt een levenstestament tegen betaling laten opstellen bij een notaris. U kunt het document altijd aanpassen of eventueel intrekken.

Op notaris.nl vindt u meer informatie en een checklist waarmee u het gesprek bij de notaris kunt voorbereiden.

Misbruik voorkomen

Machtig alleen mensen die u volledig vertrouwt. U kunt er ook voor kiezen om verschillende mensen aan te wijzen: bijvoorbeeld iemand voor uw geldzaken en iemand voor medische zaken.

In het levenstestament kunt u ook een vorm van toezicht afspreken. Zo voorkomt u dat de gevolmachtigde misbruik van uw situatie kan maken. U kunt bijvoorbeeld in het levenstestament zetten dat de gevolmachtigde elk half jaar verantwoording aflegt bij een toezichthouder. Een toezichthouder is iemand die u zelf aanwijst. Diegene bekijkt dan bijvoorbeeld of uw geld volgens de afspraken wordt beheerd. Meer tips om veilig om te gaan met uw geldzaken leest u op notaris.nl.

Geen levenstestament?

Heeft u geen levenstestament opgesteld, dan kan de rechter iemand aanwijzen die uw belangen behartigt wanneer u dat zelf niet (meer) kan. Dit is een bewindvoerder, mentor of curator. Deze wordt aangewezen door de kantonrechter en legt ook verantwoording af aan de kantonrechter.

Vergelijk hulpaanbod