Heeft u last van psychische problemen, dan kan de huisarts u doorverwijzen naar hulp binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Naar de huisarts

Uw huisarts kan u vertellen wat voor behandeling het beste bij uw situatie past.

Als u lichte klachten heeft, zal de huisarts de behandeling zelf doen. In zwaardere gevallen zal hij u doorverwijzen naar de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Er zijn twee varianten:

  • basis-ggz
  • gespecialiseerde ggz

Een ggz-behandeling krijgt u bij een ggz-instelling of in de praktijk van een psycholoog of psychiater.

Basis-ggz

De basis-ggz is bedoeld voor mensen met een lichte tot matige psychische aandoening. De behandeling kan bestaan uit gesprekken met een psycholoog, psychotherapeut of psychiater. Ook kan er gekozen worden voor een behandeling via internet (e-health).

Dit is vaak een kortdurende behandeling. Een kortdurende behandeling kan wanneer uw problemen nog niet te groot zijn. U gaat dan vanuit uw eigen kracht aan de slag met uw problemen.

Gespecialiseerde ggz

Als uw problemen te zwaar of complex zijn voor de basis-ggz, dan kunt u worden doorverwezen naar de gespecialiseerde ggz.

Het streven in de gespecialiseerde ggz is om u te helpen terwijl u wel thuis blijft wonen. U krijgt bijvoorbeeld overdag behandeling, maar overnacht wel thuis. Maar in sommige gevallen is een 24-uursopname in een kliniek onvermijdelijk. U krijgt dan (langdurig) behandeling en begeleiding in een beschermde omgeving.

Begeleid of beschermd wonen

Zorgen uw psychische of psychiatrische problemen voor zoveel problemen dat u niet goed meer voor uzelf kunt zorgen, dan is begeleid wonen of beschermd wonen misschien een optie voor u.

Crisisdienst

De crisisdienst is bedoeld voor mensen die door psychische problemen direct hulp nodig hebben. Bel bij een psychische crisis de huisarts: deze kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

De Crisisdienst kunt u bellen voor noodsituaties buiten kantooruren,
telefoonnummer 040 – 2 530 350.

Voor welke problemen kunt u de Crisisdienst bellen?

Iemand die in crisis verkeert, is vaak hevig gespannen, verward of geëmotioneerd en heeft hulp nodig om weer grip op zijn situatie te krijgen. De oorzaak kan van buitenaf komen of uit de persoon zelf.
Enkele voorbeelden:

  • relatieproblemen die escaleren
  • een zwaar verkeersongeluk
  • een zelfmoordpoging
  • onhoudbare spanning tussen ouders en kinderen

Werkwijze

De Crisisdienst kan door u zelf gebeld worden, maar ook door familieleden of verwijzers zoals politie, huisarts of GGZ. De maatschappelijk werkers achter deze dienst zijn speciaal opgeleid om deskundige hulp te bieden in noodsituaties. Vaak kunnen zij telefonisch helpen. Soms gaan zij naar de persoon toe om een passende oplossing te zoeken voor het moment. Mocht er verdere hulp nodig zijn, dan zorgen zij voor een passende doorverwijzing.

Opname in het ziekenhuis

Bij een crisissituatie kunt u tijdelijk worden opgenomen in het ziekenhuis op de psychiatrische afdeling.

Als zorg op vrijwillige basis niet mogelijk is, kunt u gedwongen worden opgenomen via de Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg (Wvggz).

Zorgverzekering

Psychologische hulp en psychotherapie zitten in het basispakket van uw zorgverzekering. Het is wel verstandig om bij uw zorgverzekeraar na te vragen welke behandelingen in het basispakket zitten en wat voor vergoedingen er precies gelden.

Een aantal vormen van psychologische hulp wordt niet vergoed via de zorgverzekering, tenzij u er aanvullend voor verzekerd bent. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij:

Psychische hulp voor kinderen en jongeren (jeugd-ggz) valt onder de Jeugdwet. U krijgt dit niet vergoed via de zorgverzekering. U kunt een verwijzing krijgen via het CMD of de huisarts. Meer over jeugdhulp.

Organisaties

Huisarts

Huisartspraktijk Boek

 040-28 31 277 huisartsboeknuenen.nlBoordseweg 265671ASNuenen

Huisartsenpraktijk Laan ter Catten

 040-28 37 085 praktijklaantercatten.nlLaan ter Catten 335673BBNuenen

Medisch Centrum Aan de Berg

 040-29 51 030 aandeberg.nlBerg 225671CCNuenen

Psycholoog

Innerlijke Veerkracht

 innerlijkeveerkracht.nl

Mindful.Plus

 06-44 99 66 78 mindful.plus/Kasteel-Traverse 905701NRHelmond

MIMOSA

 06-40 43 19 00 mimosa.nuSoeterbeekseweg 255674NJNuenen

Ggz-organisaties

Metabletica

 040-20 10 022 metabletica.eude Hofnar 25554DAValkenswaard

GGZe

 040-29 70 170 ggze.nlDr Poletlaan 405626NDEindhoven

Jeugd-ggz of jeugdpsycholoog

Mariëtte Kuper Kinder- en jeugdpsychiater

 06-28 17 01 32 kuperpsychiater.nlLupinestraat 145614GMEindhoven

Kinder-en Jeugdpsychiatrische Praktijk...

 040-24 44 340Parklaan 445613BGEindhoven

Kinderpsychologie Praktijk Helmond

 06-21 96 97 86 kinderpsychologiehelmond.nlVlierbes 15708DVHelmond

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod