Bent u getrouwd en wilt u scheiden, dan moet dit altijd via de rechter. Heeft u een geregistreerd partnerschap, dan kunt u in sommige gevallen scheiden zonder dat u naar de rechter hoeft.

Scheiden via de rechter

Een echtscheiding moet u altijd aanvragen bij de rechter. Ook het beëindigen van een geregistreerd partnerschap moet in sommige gevallen via de rechter, namelijk als er kinderen jonger dan 18 zijn, of als maar één van beide partners het partnerschap wil beëindigen.

Een scheiding begint met een verzoekschrift. Dit is een brief aan de rechtbank. Hierin vraagt u de rechter om te beslissen over uw scheiding.

U heeft bij een scheiding een advocaat nodig. De advocaat stelt het verzoekschrift op en stuurt het naar de rechtbank. U kunt alleen of samen met uw partner een verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

De scheiding is definitief als de rechter uitspraak heeft gedaan en deze uitspraak is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Uw advocaat regelt dit. Dit moet gebeuren binnen 6 maanden na de uitspraak.

Geregistreerd partnerschap beƫindigen

U kunt een geregistreerd partnerschap beëindigen met hulp van een notaris of advocaat, dus zonder uitspraak van de rechter. Dat kan alleen:

  • als u en uw partner het met elkaar eens zijn;
  • en als u geen kinderen jonger dan 18 heeft.

Bij de notaris of advocaat maakt u samen met uw partner een overeenkomst. Hierin staan de afspraken over de scheiding, bijvoorbeeld over de verdeling van uw spullen, het huis, de verdeling van uw pensioen en de partneralimentatie. Partneralimenatie is de bijdrage van de ene ex-parter aan de andere voor de kosten van levensonderhoud.

Na ondertekening van de overeenkomst geeft de notaris of advocaat binnen 3 maanden aan de burgerlijke stand door dat uw geregistreerd partnerschap ten einde is.

Ouderschapsplan

Heeft u kinderen onder de 18 jaar? Dan stelt u ook een ouderschapsplan op, waarin afspraken staan over de opvoeding, de verzorging van uw kinderen en de kinderalimentatie. Kinderalimentatie is de bijdrage van de ene partner aan de andere voor het levensonderhoud van de kinderen. U stuurt het plan mee met het verzoekschrift.

Juridische hulp

Bekijk waar u bij u in de buurt terecht kunt met juridische vragen.

Hulp van een mediator bij het maken van afspraken

Lukt het niet om afspraken te maken met uw partner over de scheiding? Dan kunt u hulp vragen aan een mediator. Die helpt u samen een oplossing te vinden voor zaken waar u het niet over eens bent. U legt de afspraken vast in een overeenkomst en die wordt toegevoegd aan de stukken die naar de rechtbank gaan.

Meer informatie over mediation:

Checklist scheiden

Gebruik de checklist op de website van de Rijksoverheid om een persoonlijk overzicht te krijgen van de zaken die u moet regelen als u gaat scheiden of uit elkaar gaat.

Organisaties

Mediator

A. van Heugten Mediation

 06-55 85 55 96 vanheugtenmediation.nlLaan van Nuenhem 205673PBNuenen

Vergelijk hulpaanbod