Zorg en ondersteuning

Zorgverzekering

Iedereen van 18 jaar en ouder is verplicht een zorgverzekering te hebben. Dit staat in de Zorgverzekeringswet. Voor een basisverzekering moet een zorgverzekeraar iedereen accepteren.

Het basispakket in 2020

 • Geneeskundige zorg door huisartsen, medisch specialisten, verloskundigen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten
 • (Medische) hulpmiddelen
 • Medicijnen
 • Geneeskundige ggz
 • Psychologische hulp
 • Opname in een GGz-instelling (de eerste 3 jaar)
 • Ziekenvervoer
 • Ziekenhuisverblijf
 • Logeervergoeding (max. €75,- per nacht) voor patiënten die minimaal 3 dagen achter elkaar een behandeling krijgen zonder dat zij in de behandelende zorginstelling verblijven. Dit geldt alleen voor mensen die ver moeten reizen.
 • Wijkverpleging (verpleging en verzorging)
 • Gehandicaptenzorg (voor mensen die niet (goed) kunnen horen of zien)
 • Stoppen-met-roken pakket
 • Dieetadvies tot 3 behandeluren
 • Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) (mensen met overgewicht krijgen hulp bij het aanpassen van hun eet- en beweegpatroon).
 • Specialistische tandheelkundige zorg
 • Tandheelkundige zorg (controle en behandeling) tot 18 jaar
 • Fluoridebehandeling voor kinderen onder de 6 jaar die ‘blijvende’ tanden en kiezen krijgen
 • (Beperkte) fysiotherapie en oefentherapie vanaf de 21e behandeling, logopedie, ergotherapie
 • Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie t/m 9 behandelingen
 • Fysiotherapie voor mensen met:
  • etalagebenen (pijn door vernauwde bloedvaten)
  • reumatoïde artritis (RA)
  • axiale spondyloartritis (SpA)
 • Fysiotherapie tot 18 jaar
 • Medisch noodzakelijke besnijdenis
 • Ooglidcorrectie voor mensen met ernstige zichtproblemen
 • Borstprothesen voor vrouwen zonder borstgroei
 • Revalidatiezorg
 • Kraamzorg
 • Prenatale NIPT-test, na een positieve combinatietest
 • 3 ivf-behandelingen
 • Eerstelijns verblijf: kortdurende opvang in een zorginstelling, voor mensen die moeten herstellen van een ziekte of een medische behandeling
 • Oefentherapie voor mensen met artrose ('kraakbeenslijtage') aan heup- en kniegewrichten, t/m 12 behandelingen.
 • Oefentherapie voor mensen met COPD
 • Verzorging aan minderjarigen die samenhangt met de geneeskundige zorg die het kind nodig heeft. Bijvoorbeeld hulp bij wassen en medicijnen innemen.

Verzekering via de gemeente

Veel gemeenten bieden een zorgverzekering aan voor mensen met een laag inkomen. Dit heet een collectieve zorgverzekering.

Kinderen

Kinderen tot 18 jaar kunt u gratis meeverzekeren in uw eigen polis.

Eigen risico

U heeft een verplicht eigen risico. Dit betekent dat u de eerste medische kosten uit het basispakket zelf betaalt tot een bepaald maximumbedrag. Het eigen risico geldt niet voor kinderen tot 18 jaar, en ook niet voor de huisarts, wijkverpleging, verloskundige zorg en kraamzorg.

In 2020 is het eigen risico €385,-. U kunt ervoor kiezen om een hoger eigen risico te nemen. U betaalt dan (iets) minder premie.

Aanvullende verzekering

Een aanvullende verzekering dekt de zorg die niet in het basispakket zit. Bijvoorbeeld tandartskosten of fysiotherapie. Een aanvullende verzekering is niet verplicht. U kiest zelf of u er een wilt afsluiten.

Zorgverzekeraars mogen zelf bepalen wat voor voorwaarden zij stellen bij een aanvullende verzekering. Een verzekeraar mag u ook weigeren. Sommige verzekeraars rekenen een hogere premie voor mensen die ouder zijn of chronisch ziek.

Overstappen

U kunt overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Dat lijkt misschien een administratieve rompslomp. Toch kan het de moeite waard zijn, omdat u bij een andere verzekeraar bijvoorbeeld minder premie betaalt of betere zorg vergoed krijgt.

U kunt elk jaar in december en januari overstappen. Voor 1 januari moet u uw oude verzekering opzeggen. Een nieuwe verzekering afsluiten kan tot en met 31 januari.

Zorgverzekeringen vergelijken

Om een zorgverzekering te kiezen, kunt u online zorgverzekeringen met elkaar vergelijken. Onderaan de pagina vindt u links naar vergelijkende websites.

Het verschilt per verzekeraar bij welk ziekenhuis of welke specialist u terecht kunt. Voor een vrije keuze moet u meer premie betalen. Het is dus verstandig een polis te kiezen die goed bij uw situatie en wensen past. Op de website van de Patiëntenfederatie Nederland vindt u veel informatie over het aanbod aan zorgverzekeraars. Zo krijgt u tips bij het maken van uw keuze en kunt u kennismaken met ervaringen van anderen.

Zorgtoeslag

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u misschien zorgtoeslag krijgen. Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering. De hoogte van de zorgtoeslag hangt af van de hoogte van uw inkomen.

U kunt een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst. Het aanvragen van de zorgtoeslag doet u via Mijn toeslagen. Mijn toeslagen is een digitale omgeving van de Belastingdienst.

Pgb van de zorgverzekeraar

Heeft u verpleging en verzorging nodig, dan kunt u (soms) kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Dit is een geldbedrag waarmee u zelf zorg kunt inkopen. Sommige pgb's vallen onder de Zorgverzekeringswet. In zo'n geval betaalt uw zorgverzekeraar dit budget. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden, net als aan andere soorten pgb's. U kunt er meer over lezen op de website van belangenvereniging Per Saldo.