Zorg en ondersteuning

Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werkers ondersteunen mensen bij omgaan met allerlei problemen in het dagelijks leven of werk. Dit kan van korte, maar ook van langere duur zijn.

Wanneer kan ik hulp krijgen?

Bij maatschappelijk werk staat het welzijn van mensen centraal. Wanneer u bijvoorbeeld in één van de volgende situaties zit, dan kunt u er aan denken eens met een maatschappelijk werker te gaan praten.

Geldproblemen.
Slechte huisvesting.
Gezondheidsproblemen.
Scheiding of relatieproblemen.
Zware stress.
Eenzaamheid.

Wat doet een maatschappelijk werker?

De maatschappelijk werker kijkt naar alles wat invloed heeft op uw situatie. Als de problemen bijvoorbeeld met het hele gezin te maken hebben, kan er met het hele gezin gewerkt worden aan een oplossing.

De maatschappelijk werker bekijkt samen met u wat het beste is. Hij of zij kan u ook doorverwijzen, als blijkt dat u geholpen bent met andere ondersteuning.

Waar kan ik terecht?

Als u een maatschappelijk werker zoekt, dan kunt u kijken bij het CMD (Centrum Maatschappelijke Deelname) in uw gemeente.

En u kunt terecht bij LEV groep Nuenen

LEV is er voor iedereen die:
* vragen heeft over zorg, wonen, opvoeden, relaties, werken, geldzaken, formulieren
* actief wil zijn in wijk of buurt
* meer wil weten over vrijwilligerswerk

Spreekuren:
Vluchtelingenwerk: dinsdag 12.00-14.00u
Echtscheidingsspreekuur: dinsdag 19.00-21.00u
Inloopspreekuur Vragen zonder Afspraak: donderdag 9.30-12.00u
Inloopspreekuur wmo en mantelzorg: ma. t/m vr. 8.30-12.30u