Mantezorgcompliment

De gemeente Nuenen heeft een compliment voor de Nuenense mantelzorgers. Jaarlijks wordt een compliment in de vorm van een tegoedbon aan de mantelzorgers uitgereikt tijdens de dag van de mantelzorg.

Kom ik in aanmerking voor een compliment?

U komt in aanmerking voor een compliment indien u bent ingeschreven als mantelzorger bij het steunpunt mantelzorg (link naar steunpunt).

Consulent Steunpunt Mantelzorg:
aline.perdaen@levgroep.nl

Vergelijk hulpaanbod