Zorgen voor een ander

Geboorteverlof (kraamverlof)

Als partner van de moeder van het pasgeboren kind, heeft u recht op geboorteverlof. Dit wordt ook wel kraamverlof, partnerverlof of vaderschapsverlof genoemd.

Aantal dagen geboorteverlof

Het geboorteverlof is één keer het aantal werkuren per week. Partners die 5 dagen per week werken, krijg dus 5 dagen geboorteverlof. Tijdens dit verlof krijgt u uw salaris doorbetaald.

Het kan zijn dat op uw werk andere regels gelden en dat het verlof langer duurt. Deze afspraken kunnen in uw cao staan of in een aparte regeling. Controleer welke regeling voor u geldt.

Binnen 4 weken opnemen

U mag zelf weten wanneer u geboorteverlof opneemt, zolang dit binnen 4 weken na de geboorte van uw kind is.

Vanaf 1 juli 2020: aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Als partner komt u hiervoor in aanmerking als uw kind op of ná 1 juli 2020 is geboren. Tijdens de 5 weken aanvullend verlof heeft u recht op een uitkering van maximaal 70% van het dagloon. Deze uitkering wordt betaald door UWV.

Wilt u gebruikmaken van dit aanvullend geboorteverlof? Dan moet u het verlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van uw kind. Daarnaast moet u eerst het geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week opnemen.

Geboorteaangifte

De tijd die u nodig heeft voor het doen van de geboorteaangifte bij de gemeente valt onder calamiteitenverlof.

Meer informatie over de geboorteaangifte vindt u op Rijksoverheid.nl.

Ouderschapsverlof

Veel partners vinden het prettig om minder te gaan werken in de eerste jaren na de geboorte van hun kind. Dat is mogelijk door ouderschapsverlof op te nemen.

Zie ook