Organisaties

Zoek in resultaten
Filter resultaten

Per Saldo

Per Saldo is dé belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb).

Contact
Churchilllaan 11
3527GV Utrecht

Hoormij

Stichting Hoormij is er voor iedereen van 0 tot 100+ met een gehooraandoening of een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ook ouders van een slechthorend kind of een kind met TOS kunnen bij ons terecht. Voorlichting, lotgenotencontact en...

Contact
Randhoeve 221
3995GA Houten

Nederlandse Vereniging voor Veganisme

De Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV) is de enige veganistische ledenvereniging in Nederland. Daarnaast zijn wij hét kenniscentrum in Nederland over veganisme. We komen op voor dieren en voor de belangen van onze leden. Wij geloven in...

Contact

Vekabo Nederland

Belangenorganisatie voor kleinschalige accommodatieverschaffers op het platteland.

Contact

Nederlandse Lokale Publieke Omroepen

De Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) is het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de lokale publieke omroep in Nederland. De stichting ondersteunt lokale publieke omroepen op diverse terreinen om de sector verder te...

Contact
Media Parkboulevard 1
1217WE Hilversum

Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden

De Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden is een fonds ten behoeve van mensen met een visuele beperking.

Fondsen in Nederland

De Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) is de branchevereniging van fondsen en foundations in de filantropie. De vereniging behartigt de belangen van haar leden, is het platform voor onderlinge kennisuitwisseling en stimuleert kwaliteit en...

Contact
Koninginnegracht 15
2514AB 's-Gravenhage

BONJO

BONJO (Belangenoverleg niet-justitiegebonden organisaties) is een belangenvereniging voor ruim 60 vrijwilligersorganisaties, die zich inzetten voor gedetineerden, ex-gedetineerden en hun relaties.

HandicapNL

HandicapNL is de nieuwe naam van Fonds verstandelijk gehandicapten en het Revalidatiefonds. HandicapNL maakt mensen met een beperking sterker in de samenleving én daagt de maatschappij uit hen eerlijke kansen te bieden.

Contact
Singelpark 1
3984NC Odijk

Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis is de consumentenorganisatie voor (toekomstige) eigenwoningbezitters.

Contact
Displayweg 1
3821BT Amersfoort

MantelzorgNL

Zorgen voor naasten is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg en mensen doen dit uit liefde voor elkaar.

Contact
Sparrenheuvel 38
3708JE Zeist

Vereniging Openbaar Onderwijs

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is de belangenbehartiger van het openbaar onderwijs. De vereniging is er nadrukkelijk voor alle betrokkenen in het openbaar onderwijs: leerlingen, ouders, leerkrachten, schoolleiders, schoolbesturen,...

Contact
Louis Armstrongweg 88
1311RL Almere
Vergelijk hulpaanbod