Pensioen

AOW, aanvullend pensioen, tips om oude pensioenen op te sporen, pensioentekort, pensioen en scheiding, gevolgen van een uitkering voor uw pensioen.

AOW

Wat is AOW-pensioen?

Basispensioen voor iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt. De AOW-leeftijd gaat de komende jaren stijgen.

Hoeveel AOW-pensioen krijg ik?

De netto AOW is gelijk aan 70% van het netto minimumloon. Woont u samen, dan krijgt u minder AOW.

Hoe vraag ik mijn AOW-pensioen aan?

U vraagt uw AOW aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

AOW-pensioen als uw partner in een Wlz-instelling woont

Woont uw partner langdurig in een verpleeghuis, dan kunt u een AOW-pensioen voor alleenstaanden aanvragen.

AOW-pensioen en buitenland

Heeft u in het buitenland gewoond en gewerkt? Dan krijgt u waarschijnlijk minder AOW.

AIO-aanvulling voor mensen met een laag AOW-pensioen

Is uw AOW-pensioen lager dan het sociaal minimum, dan heeft u misschien recht op een AIO-aanvulling.

Aanvullend pensioen

Aanvullend pensioen

Veel werknemers sparen pensioen via hun werk. Heeft uw werkgever geen pensioenregeling of bent u zelfstandige, dan kunt u zelf pensioen regelen.

Oude pensioenen opsporen

Oude pensioenen opsporen

Tips om erachter te komen bij welke pensioenuitvoerders u tot nog toe pensioen heeft opgebouwd.

Pensioentekort

Wat is een pensioentekort?

Een pensioentekort kan ontstaan als uw werkgever geen pensioenregeling heeft. Of als u vaak van baan bent veranderd, of eerder stopt met werken.

Sparen bij een bank of verzekeraar

U kunt zelf pensioen sparen bij een verzekeraar of bank.

Andere manieren van sparen voor een aanvullend pensioen

Sparen, beleggen of extra aflossen op uw hypotheek. Als zelfstandige sparen voor ZZP-pensioen, of een deel van de winst wegzetten als oudedagsreserve.

Pensioentekort door wisseling pensioenfonds

Waardeoverdracht en indexering als oplossingen voor een pensioentekort.

Vrijwillig verzekeren voor AOW

Woont u in het buitenland, dan kunt u zich vrijwilliger verzekeren voor de AOW. Zo kunt u later toch aanspraak maken op AOW-pensioen.

Pensioen en echtscheiding

Pensioen en echtscheiding

Gaat u scheiden, dan geldt in veel gevallen een wettelijke pensioenverdeling tussen u en uw ex-partner.

Uitkering en pensioen

Uitkering en pensioen

Arbeidsongeschiktheid kan gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw. Vraag bij uw pensioenfonds na hoe dit zit.

Vergelijk hulpaanbod