Kinderen van wie beide ouders overleden zijn kunnen misschien een Anw-uitkering krijgen.

Deze voorwaarden gelden:

  • Het kind is jonger dan 21 jaar.
  • De ouder die het langst heeft geleefd was verzekerd voor de Anw. (Dat is over het algemeen iedereen die in Nederland woont of werkt.)

Voor kinderen van 16 of 17 jaar en voor kinderen van 18 tot 21 jaar gelden nog aanvullende voorwaarden. Ze staan op de website van SVB.

Tot wanneer?

De Anw-uitkering stopt als het kind 21 jaar wordt. Bij weeskinderen die voor 45% arbeidsongeschikt zijn, loopt de uitkering door tot hun 18e verjaardag. Daarna krijgen deze kinderen Wajong.

Hoogte van de uitkering

De uitkering is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Een overzicht van de hoogte van de uitkering per leeftijd staat op de website van SVB.

Vergelijk hulpaanbod