Werk, geld en uitkering

Re-integratie via de gemeente

Mensen met een uitkering van de afdeling Sociale Zaken die veel moeite hebben om een betaalde baan te vinden, kunnen hulp krijgen van de afdeling Sociale Zaken. Dit heet hulp bij re-integratie, of hulp bij participatie (= deelnemen aan de maatschappij).

Verschillende activiteiten

Hoe de hulp van de afdeling Sociale Zaken eruit ziet, kan voor iedereen verschillend zijn.
De afdeling Sociale Zaken bepaalt welke re-integratievoorzieningen zij aanbiedt, en bekijkt welke daarvan het meest geschikt zijn voor u. Dat kan een opleiding of cursus zijn, een participatieplaats, een gesubsidieerde baan, begeleiding bij het starten van een eigen bedrijf, enzovoort.

Voor jongeren is er meestal een apart traject. Een werkcoach kijkt wat uw kansen zijn op het vinden van een baan. Heeft u hulp nodig? Dan kijkt de afdeling Sociale Zaken welke hulp het beste bij u past.

Jonger dan 27?

Bent u jonger dan 27 jaar en is er na een zoekperiode niet meteen werk voor u? Dan krijgt u een plan van aanpak. Hierin staat hoe u uw kansen op betaald werk kunt vergroten, bijvoorbeeld met een cursus of een werkleerstage. En er staat wat de afdeling Sociale Zaken van u verwacht.

Doel

Het einddoel is een 'gewone', betaalde baan, maar het kan ook een tijdelijke, door de afdeling Sociale Zaken gesubsidieerde baan zijn.

Regels

U bent verplicht mee te werken aan uw re-integratie. Doet u dit niet, dan kan de afdeling Sociale Zaken uw uitkering tijdelijk verlagen.

Zie ook