Werk, geld en uitkering

Re-integratie via UWV

Heeft u een uitkering van UWV en kunt u werken? Dan moet u uw best doen om weer een betaalde baan te vinden. In principe moet u dat zelf doen. Maar als dat erg moeilijk voor u is, kunt u hulp krijgen van UWV. Dit heet hulp bij re-integratie.

Verschillende activiteiten

Hoe de hulp eruit ziet, is voor iedereen verschillend. Voorbeelden zijn: coachingsgesprekken, een beroepskeuzetest, een cursus of opleiding, vrijwilligerswerk, een leerwerkstage, een proefplaats, gesubsidieerd werk, een training om weerbaar te worden of een sollicitatieworkshop.

Werkplan

U bespreekt met uw werkcoach of arbeidsdeskundige wat รบ nodig heeft om snel weer aan het werk te komen. De afspraken komen in een werkplan te staan.

Zelf meedenken

Het is verstandig om zelf actief mee te denken over het traject dat u gaat volgen. Is er bijvoorbeeld een bepaalde opleiding die u graag wilt doen? Leg dan aan de werkcoach of arbeidsdeskundige uit waarom u dat graag wilt. Geef argumenten waarom die opleiding het beste voor u is (bijvoorbeeld omdat u er makkelijker een baan mee vindt).

Re-integratiebedrijf

Als u veel hulp nodig heeft, kan UWV een re-integratiebedrijf inschakelen. U mag zelf meebeslissen welk bedrijf dat wordt.

Doel

Het einddoel is een betaalde baan. Dit kan ook werk in uw eigen bedrijf zijn, of werk dat u via een proefplaats vindt.

Regels

U bent verplicht om zich aan de afspraken te houden. U mag bijvoorbeeld niet zomaar stoppen met een re-integratietraject.

Speciale voorzieningen nodig?

Heeft u voorzieningen nodig om het traject te volgen? Dan kan UWV dit betalen. U kunt ook geld voor kinderopvang krijgen.