Werk, geld en uitkering
 

Regels uitkering overtreden: boete of maatregel

Voor een uitkering moet u zich aan bepaalde regels houden. Overtreedt u de regels, dan legt UWV, de SVB of de afdeling Sociale Zaken een straf op: een maatregel of boete.