Bij een maatregel (sanctie) wordt uw uitkering 1 of enkele maanden verlaagd en in heel ernstige gevallen zelfs beëindigd. Hoe ernstiger de overtreding, hoe hoger en langer de maatregel.

Is het verwijtbaar?

UWV, SVB of de gemeente moet kijken of de overtreding u te verwijten is. Kon u er helemaal niets aan doen? Of had u een goede reden voor de overtreding? Laat dat dan weten. De instantie kan dan beslissen om geen maatregel op te leggen, of een lagere maatregel. Maar de instantie zal niet snel aannemen dat de overtreding helemaal niet verwijtbaar was.

Dringende reden?

De uitkeringsinstantie hoeft geen maatregel op te leggen als er een ‘dringende reden’ is. Een dringende reden is een bijzondere situatie waarbij het voor u heel nadelig is als de maatregel wordt opgelegd. U krijgt dan bijvoorbeeld nog grotere schulden en betalingsachterstanden dan u al heeft. Misschien kunt u dan niet verder met uw schuldhulptraject of wordt u uw huurwoning uitgezet. Als dit zo is kan de gemeente besluiten om geen of een lagere maatregel op te leggen.

UWV en SVB

De maatregelen die UWV en de SVB kunnen opleggen, staan in het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten.

Gemeente

De maatregelen die de afdeling Sociale Zaken kan opleggen, staan in de Participatiewet, IOAW, IOAZ, het Bbz en in de gemeentelijke regels (afstemmingsverordening). Maatregelen uit de verordening zijn eigen gemeentelijk beleid en kunnen dus per gemeente verschillen.

Herhaling

Overtreedt u de regels binnen 2 jaar (UWV en SVB) of 12 maanden (gemeente) nog een keer? Dan is de maatregel zwaarder: de duur of de hoogte van de maatregel kan worden verdubbeld. In de gemeentelijke verordening staat welke maatregel de afdeling Sociale Zaken oplegt bij herhaling van een overtreding (gemeentelijk beleid).

Niet mee eens?

Vindt u dat de maatregel niet terecht is, of te hoog? Dan kunt u bezwaar maken.

Vergelijk hulpaanbod