IVA is een afkorting voor Inkomensverzekering Volledig Arbeidsongeschikten. De IVA is onderdeel van de WIA .

U kunt deze uitkering krijgen als u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent. U kunt dan minder dan 20% van uw oude loon verdienen en de kans dat u herstelt is er niet of heel klein.

Wanneer gaat de uitkering in?

Normaal gesproken gaat de IVA-uitkering na 104 weken ziekte in. Maar het kan ook al eerder als snel duidelijk is dat u niet meer kunt werken. U kunt dan de IVA-uitkering aanvragen bij UWV vanaf het moment dat u 13 weken ziek bent.

Hoogte en duur van de IVA-uitkering

De IVA-uitkering is 75% van uw laatstverdiende loon.

Tot wanneer?

De uitkering loopt door zolang u niet kunt werken en stopt automatisch als u de AOW-leeftijd heeft bereikt. In 2021 is dat op de leeftijd van 66 jaar en 4 maanden.

Aanvullingen op de IVA-uitkering

Mensen met een IVA-uitkering met een gezinsinkomen onder het sociaal minimum kunnen een Toeslag op uitkering van UWVtoeslag van het UWV  krijgen.

U kunt een Tegemoetkoming arbeidsongeschikten krijgen voor de extra ziektekosten die u maakt. Die is in 2021 € 185,61.

U kunt ook een loonheffingskorting krijgen via UWV. Hierdoor betaalt u minder belasting en premies volksverzekeringen.

Organisaties

UWV

UWV

 088-89 89 294 uwv.nlLa Guardiaweg 941043DLAmsterdam

Senzer

 0492-58 24 44 senzer.nlMontgomeryplein 65705AXHelmond

Vergelijk hulpaanbod