WGA is een afkorting van regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten. De WGA is een onderdeel van de WIA .

U kunt in 2 gevallen een WGA-uitkering krijgen:

  • U bent volledig, maar niet blijvend arbeidsongeschikt. (Er is dus een kans dat u in de toekomst weer (gedeeltelijk) kunt gaan werken.) Volledig arbeidsongeschikt wil zeggen: voor 80 tot 100% arbeidsongeschikt; of
  • U bent tussen de 35 en 80% arbeidsongeschikt.

Wanneer gaat de uitkering in?

De WGA gaat na 104 weken ziekte in.

Hoogte en duur van de uitkering

Er zijn 3 soorten WGA-uitkeringen met verschillende hoogtes. Op de website van UWV leest u hier meer over. Bent u 60 jaar en 4 maanden of ouder dan kunt u misschien een IOW-uitkering krijgen.

Gedeeltelijke uitkering

Een WGA-uitkering is een gedeeltelijke uitkering. Het is de bedoeling dat u ernaast werkt. Dat heeft UWV met uw werkgever afgesproken. Hoewel uw uitkering lager wordt als u werkt is uw totale inkomen altijd hoger dan als u er niet naast zou werken. Uw totale inkomen is uw uitkering met daarbij het geld dat u verdient met werken. Hoe meer u verdient, hoe hoger uw totale inkomen is.

Tot wanneer?

De duur van de uitkering verschilt per soort WGA-uitkering. Op de website van UWV staat hoe lang iedere uitkering duurt. De uitkeringen stoppen als u de AOW-leeftijd bereikt. In 2021 is dat op de leeftijd van 66 jaar en 4 maanden.

Aanvullingen op de WGA-uitkering

Mensen met een WGA-uitkering met een gezinsinkomen onder het sociaal minimum kunnen een toeslag van UWV krijgen.

U kunt Tegemoetkoming arbeidsongeschikten krijgen voor de extra ziektekosten die u maakt. Die is in 2021 € 185,61.

U kunt ook een loonheffingskorting krijgen via UWV. Hierdoor betaalt u minder belasting en premies volksverzekeringen.

Organisaties

UWV

UWV

 088-89 89 294 uwv.nlLa Guardiaweg 941043DLAmsterdam

Senzer

 0492-58 24 44 senzer.nlMontgomeryplein 65705AXHelmond

Vergelijk hulpaanbod