Vrijwilligerswerk kan een onderdeel zijn van een re-integratietraject .

WW-uitkering of bijstandsuitkering

Heeft u een WW-uitkering of een uitkering van de afdeling Sociale Zaken (bijstand, IOAW, IOAZ)? Dan kan vrijwilligerswerk een onderdeel zijn van een re-integratietraject. U bepaalt dan samen met uw werkcoach of trajectbegeleider welk soort vrijwilligerswerk voor u geschikt is, bijvoorbeeld werken in een verzorgingshuis, sportclub of buurthuis.
Vrijwilligerswerk kan ook een tegenprestatie zijn voor de bijstand.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Wilt u vrijwilligerswerk doen en heeft u een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA, IVA, WAO, Waz, Wajong)? Dan kunt u het beste van tevoren met de arbeidsdeskundige of re-integratiecoach bespreken of u vrijwilligerswerk mag gaan doen.

Vrijwilligerswerk en tegenprestatie

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan kan het zijn dat de gemeente u verplicht om iets terug te doen. Dit heet een tegenprestatie. Het werk van een tegenprestatie moet maatschappelijk nuttig zijn, en heeft daarom overeenkomsten met vrijwilligerswerk. Het is mogelijk dat de gemeente u vrijstelt van een tegenprestatie, als u al vrijwilligerswerk doet.

Organisaties

Re-integratiebedrijf

ttif.company

 020-56 26 364 ttifcompany.nlKoningin Wilhelminaplein 121062HKAmsterdam

Jobstap Groep

 026-33 97 520 jobstap.nlPresident Kennedylaan 1046883AXVelp

Agens

 088-42 41 010 agens.nlAnne Frankplein 125122CBRijen

Vergelijk hulpaanbod