De regering wil dat iedereen die kan werken ook echt de mogelijkheid krijgt om te werken. Ook mensen met een beperking moeten die kans krijgen. Daarom komen er van 2015 tot 2026 speciaal voor mensen met een arbeidsbeperking 125.000 banen bij. Dit is de banenafspraak.

Wat is een arbeidsbeperking?

Het is mogelijk dat u door een beperking minder productief bent. Dat wil zeggen dat u per uur minder doet of maakt dan iemand zonder beperking. Omdat u langzamer werkt, kunt u eigenlijk niet het minimumloon (per uur) verdienen. U heeft dan een arbeidsbeperking.
Het is ook mogelijk dat u in een uur wel evenveel kunt doen als iemand zonder beperking, maar dat u per dag of per week slechts een aantal uur kunt werken. Dan heeft u een medische urenbeperking. Voor u is de banenafspraak niet bedoeld.
En het is mogelijk dat u wel een beperking heeft, maar dat u evenveel kunt doen en even lang kunt werken als iemand zonder beperking. Dan heeft u géén arbeidsbeperking en ook geen medische urenbeperking.

Wat is het doelgroepregister?

In het doelgroepregister staan alle mensen in Nederland die onder de banenafspraak vallen. Dat zijn alle mensen waarvan is vastgesteld dat zij een arbeidsbeperking hebben. Hoe wordt dit vastgesteld?

  • Heeft u een uitkering van de afdeling Sociale Zaken? Dan wordt u doorgestuurd naar UWV voor een advies hierover. Heeft u volgens UWV een arbeidsbeperking? Dan komt u in het doelgroepregister te staan.
  • Heeft u een baan? En denken u en uw werkgever dat u een arbeidsbeperking heeft? Uw werkgever mag uw loonwaarde op uw werkplek (laten) vaststellen. Als hier uit komt dat u minder productief bent en dus een arbeidsbeperking heeft, kunt u ook in het doelgroepregister komen te staan.

Wie staan er zoal in het doelgroepregister?

  • mensen met een bijstandsuitkering die niet het minimumloon kunnen verdienen (door UWV vastgesteld);
  • mensen die op de Wsw-wachtlijst van 2014 stonden;
  • Wajongers die kunnen werken; en
  • schoolverlaters van het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

Wat is het doel van dit doelgroepregister?

Voor werkgevers is het doelgroepregister een makkelijk hulpmiddel. Zij kunnen met de kandidatenverkenner in het register een geschikte werknemer zoeken. Als u zelf een baan vindt bij een bedrijf, kan uw werkgever in het doelgroepregister zien of u volgens UWV een arbeidsbeperking heeft. En dan telt u (of eigenlijk uw baan) mee voor de banenafspraak. Uw werkgever kan dan voor u ook loonkostensubsidie krijgen, en werkplekvoorzieningen als dat nodig is.

Vergelijk hulpaanbod