Werk, geld en uitkering

Werken met loonkostensubsidie

Loonkostensubsidie is geld van de afdeling Sociale Zaken voor uw werkgever. Kunt u door een beperking minder goed werken? En bent u en daardoor minder productief dan iemand zonder arbeidsbeperking (zie banenafspraak en doelgroepregister )? Dan kan uw werkgever misschien loonkostensubsidie voor u krijgen. De afdeling Sociale Zaken betaalt uw werkgever dan een deel van uw loon. Loonkostensubsidie is mogelijk als u bij een 'gewone' werkgever werkt, maar ook als u een beschutte werkplek heeft.

Hoe werkt loonkostensubsidie?

Uw werkgever bekijkt op uw werkplek wat u in een uur of dag kunt doen en wat u daarmee zou kunnen verdienen. Dit is uw loonwaarde. Misschien gaat u eerst een paar maanden op proef werken. Uw werkgever stelt pas na die maanden uw loonwaarde vast. Deze proefperiode mag maximaal 6 maanden duren.

Loon en subsidie

U krijgt voor het werk vanaf de start een volledig uurloon betaald. Dit is het minimumloon of het cao-loon. Voor het verschil tussen uw loonwaarde en het loon dat u betaald krijgt, ontvangt uw werkgever loonkostensubsidie. De afdeling Sociale Zaken vergoedt dus een deel van uw loon. Werkt u eerst op proef? Dan krijgt uw werkgever voor de proefperiode een loonkostensubsidie voor 50% van het minimumloon. Zodra uw loonwaarde bekend is, wordt de subsidie aangepast aan uw loonwaarde.

Opnieuw vaststellen

Uw loonwaarde hoort bij het werk dat u doet en wordt alleen als dat nodig is opnieuw gemeten. Als u ander werk gaat doen, moet uw loonwaarde opnieuw worden vastgesteld voor die baan. Uw werkgever kan de loonkostensubsidie voor u krijgen zo lang als nodig is.