Loonkostensubsidie is geld van de afdeling Sociale Zaken voor uw werkgever. Kunt u door een beperking minder goed werken? En bent u daardoor minder productief dan iemand zonder arbeidsbeperking (zie banenafspraak en doelgroepregister )? Dan kan uw werkgever misschien loonkostensubsidie voor u krijgen. De afdeling Sociale Zaken betaalt uw werkgever dan een deel van uw loon. Loonkostensubsidie is mogelijk als u bij een 'gewone' werkgever werkt, maar ook als u een beschutte werkplek heeft.

Hoe werkt loonkostensubsidie?

Een arbeidsdeskundige bekijkt op uw werkplek wat u in een uur of dag kunt doen en wat u daarmee zou kunnen verdienen. Dit is uw loonwaarde. Misschien gaat u eerst een paar maanden op proef werken. Pas na die maanden stelt de arbeidsdeskundige uw loonwaarde vast. Deze proefperiode mag maximaal 6 maanden duren.

Loon en subsidie

U krijgt voor het werk vanaf de start een volledig uurloon betaald. Dit is het minimumloon of het loon volgens de cao van uw werkgever of volgens de cao 'Aan de slag'. Voor het verschil tussen uw loonwaarde en het loon dat u betaald krijgt, ontvangt uw werkgever loonkostensubsidie. De afdeling Sociale Zaken vergoedt dus een deel van uw loon. Werkt u eerst op proef? Dan krijgt uw werkgever voor de proefperiode een loonkostensubsidie voor 50% van het minimumloon. Zodra uw loonwaarde bekend is, wordt de subsidie aangepast aan uw loonwaarde.

Opnieuw vaststellen

Uw loonwaarde hoort bij het werk dat u doet en wordt alleen als dat nodig is opnieuw gemeten. Als u ander werk gaat doen, moet uw loonwaarde opnieuw worden vastgesteld voor die baan. Uw werkgever kan de loonkostensubsidie voor u krijgen zo lang als nodig is.

Vergelijk hulpaanbod