Bij de bijstandsuitkering geldt een taaleis. Dat betekent dat u de Nederlandse taal voldoende moet kunnen verstaan en spreken, lezen en schrijven. Voldoende is op het niveau van groep 8 van de basisschool.

Diploma's

De afdeling Sociale Zaken kijkt of u voldoet aan de taaleis. Hoe weet de afdeling Sociale Zaken of u voldoende Nederlands kent? U kunt de afdeling Sociale Zaken een bewijs laten zien:

  • uw diploma van de een middelbare school in Nederland, of
  • uw rapporten tot en met groep 8 van de basisschool in Nederland of
  • uw diploma inburgering of
  • uw diploma van een Nederlandstalige opleiding in Nederland of een ander land.

Taaltoets

Kunt u geen diploma, rapport of ander bewijsstuk laten zien? Dan kan de afdeling Sociale Zaken u vragen om een taaltoets te doen. Dat is een examen in het Nederlands. U krijgt een brief waarin staat of u geslaagd bent of niet. Bent u geslaagd? Dan voldoet u aan de taaleis. Heeft u de toets niet gehaald? Dan moet u uw Nederlands verbeteren. De afdeling Sociale Zaken overlegt met u hoe u dat kunt doen. En hoelang u erover kunt doen. Daarna doet u het examen nog een keer.

Doet u niets om uw Nederlands te verbeteren en bent u dit ook niet van plan? Dan krijgt u misschien een lagere uitkering. Blijft u weigeren om uw Nederlands te verbeteren? Dan krijgt u na een jaar geen uitkering meer.

Vergelijk hulpaanbod